Nahwa Travel Malang Juanda

Travel Malang Juanda? Pilih Nahwa Travel, Bukan yang Lain Kujha dēśa vica, ē’aralā’īnaza yātarā adārē nū kamiśana dēṇa bada kara ditā hai. Isa la’ī, yātarā adārē huṇa ika pratīśata prīmī’ama ja ika mi’ārī phalaiṭa phīsa, vikarī pratī vasūla karana la’ī majabūra kara rahē hana. Para, kujha kapanī yātarā adārē nū āpaṇē utapāda vēcaṇa la’ī ika saiṭa pratīśatatā dā bhugatāna. Mējara daurē kapanī hai, isa nū kī karana dī baradāśata kara sakadē hō, ki’uki jē uha ika sasatā dī dara’tē ika hazāra safara vēcaṇa la’ī sana, uha ajē vī bāhara hai, jē uha ika uca dī dara’ tē ika sau dē safara vēca vadha bihatara sī. Isa kāravā’ī nū dōnō dhira fā’idā hudā hai. Iha sasatā vī hai ējaṭa varata binā ējaṭa dī yātarā dī bajā’ē vigi’āpana atē vaḍa muhima vica hisā kamiśana dī pēśakaśa karana la’ī hai.

Hōra vapāraka ōparēśana kītē ga’ē hana, khāsa karakē vaḍē cēnaza kē. Iha, vica-ghara dā bīmā, yātarā gā’īḍa ̔ikatāba, atē janataka āvājā’ī timetables, kāra kirā’ē, atē ika’tē-sā’īṭa bi’ūrō de tabadīlī dī sēvā dī vikarī vica śāmala kara sakadē hō, sabha prasidha Holiday mudarā vica pēśa. Travel Malang Juanda? Pilih Nahwa Travel, Bukan yang Lain

Ika ṭaraivala ējaṭa nū gāhaka nū nirapakha yātarā salāha, dē nāla nāla tālamēla yātarā dē vēravē atē bukiga safara vica gāhaka dī madada pēśa karana la’ī cāhīdā hai. Para, isa phakaśana lagabhaga puja dī mārakīṭa paikēja Holiday nāla gā’iba hō, atē kujha ējasī cēnaza ika”Holiday suparamārakīṭa’sakalapa, jisa vica gāhaka atēvaisaṭa’ tē barōśara taka āpaṇē Holiday cuṇana dā vikāsa atē phira javābī taka isa nū buka karana la’ī sī. Phēra, samājika atē ārathika tabadīlī dī ika kisama dē huṇa, sāhamaṇē ika vāra hōra nū isa pahilū nū li’ā’uṇa la’ī khāsa taura’tē ka’ī ka’ī, kō’ī-̔ipharlaza, khōjō wego.Co.In dī ē’aralā’īnaza dē āgamana dē nāla jugata hai. Travel Malang Juanda? Pilih Nahwa Travel, Bukan yang Lain

Ravā’itī, yātarā adārē’āmadana dā mukha sarōta sī atē hōṇa la’ī jārī hai, kāra kirā’ē, karūza lā’īna, hōṭala, rēlavē, bāra sapāṭē, ṭūra cālaka, ādi dē bukiga la’ī bhugatāna kamiśana dī kīmata dē mukha tata dī ika niśacita pratīśata hai ika kamiśana dē taura tē ējaṭa nū bhugatāna kītā. Kamiśana utapāda atē sapalā’ira dī kisama’tē nirabhara karadā hai vakha vakha hō sakadā hai. Kamiśana dī kīmata dē ṭaikasa bhāga’tē bhugatāna kītā nahī kara rahē hana. Dē taura tē ṭaraivala ējaṭa la’ī tarakasagata natījē āpaṇē utapāda nū utaśāhata karana la’ī yātarā adārē nū vī bōnasa, lābha, atē yātarā atē saira-sapāṭā nāla sabadhata kapanī dē hōra prōtasāhana dē ika vaḍē kisama dē prāpata karadē hana. Gāhaka nū āma taura’tē kinā ku ṭaraivala ējaṭa kamiśana atē hōra lābha vica kamā’ī hai dā patā nā baṇā’i'ā gi’ā hai. Āmadana dē hōra sarōta bīmā dī vikarī, gā’īḍa buka, janataka āvājā’ī timetables atē paisē dē badalē vica śāmala hō sakadā hai saphara. Travel Malang Juanda? Pilih Nahwa Travel, Bukan yang Lain

Comments are closed.